دانلود برنامه بحارالاشعار

ای سرازیری باب القبله

شعر مداحی شور امام حسین (ع) - ای سرازیری باب القبله

ای سرازیری باب القبله
به سوی یار سرازیرم کن
خواهرش پیر شده در این راه
سر پیراهن او پیرم کن

کاشکی که پیر بشم پیر گریه
با اسمش میزنم زیر گریه
کشتن آقای ما رو گرسنه
حق میدی که نشم سیر گریه

یا عبادالله
اوصیکم ببکاء علی ابی عبدالله

ای سرازیری باب القبله
جای دیگه رو به قبله ام نکنی
همه ی ترسم از اینه رد شی و
به جنازه ام نگاهم نکنی

باب الرجاء که باب امیده
حاجت سینه زن ها رو میده
یعنی میشه دم باب رأست
سینه زنت بشه سر بریده

یا عبادالله
اوصیکم ببکاء علی ابی عبدالله

محسن عربخالقی


415
شعر بعدی