ای خورشید لشکرم ای دلدار و دلبرم

شعر مداحی قاسم ابن الحسن (ع) | قالب زمینه | ای خورشید لشکرم ای دلدار و دلبرم
متن شعر
قاسم ابن الحسن (ع) زمینه 447

ای خورشید لشکرم
ای دلدار و دلبرم
ای امید خواهرم
ای جان برادرم

از زیر نعل اسبا
داره صدات میاد عمو(۳)
طاقت بیار عزیزم
داره بابات میاد عمو(۳)

پاکشیدنت رو خاکا، برا عمو سخته
رفتی زیر نعل اسبا، برا عمو سخته

......

چشمای حرم شده
از داغت ابر بهار
از بس داری رو تنت
جای زخم بیشمار

رو صورتت نشسته
چقده رد پا عمو(۳)
با این تن شکسته
ببرمت کجا عمو(۳)

پلک نیمه بسته ی تو، برا عمو سخته
پهلوی شکسته ی تو، برا عمو سخته

.......

می گیرن گلابتو
زیر سم مرکبا
چی شد که تو ناله هات
زهرا رو زدی صدا

دیدن زره نداری
تو رو با سنگ زدن عمو(۳)
حالا که قد کشیدی
شدی خود حسن عمو(۳)

می زنن تو رو با سنگا، برا عمو سخته
بردنت با نیزه بالا، برا عمو سخته

وحید محمدی