دانلود برنامه بحارالاشعار

ای جگر گوشه امان از جگرم مهدی جان

شعر مداحی روضه امام عسکری (ع) - ای جگر گوشه امان از جگرم مهدی جان

ای جگر گوشه امان از جگرم مهدی جان 
زهر آتش زده پا تا به سرم مهدی جان

لرزه افتاده به جانم، تو بیا راحت جان
ای رخت روشنی چشم ترم مهدی جان

سر من بر روی دامان تو و می سوزد
جگرت را نفس مختصرم مهدی جان

نام من هم حسن و مادریم همچو حسن
کشتهٔ کوچه و دیوار و درم مهدی جان

آتش فتنه که از سمت سقیفه برخاست
باز هم زهر شد و زد شررم مهدی جان

هم از این داغ و هم از روضهٔ جانسوز عطش
سوخت بابا جگر شعله ورم مهدی جان

یاد آن تشنه لبِ از لب خنجر سیراب
جرعه ای آب بیاور به برم مهدی جان

شمع عمرم که به تبعید و به زندان ها سوخت
شده انوار هدایت ثمرم مهدی جان

عالمی چشم به راه تو و در حال دعاست
که رسد روز ظهورت پسرم مهدی جان


سعید نسیمی

401
شعر بعدی