دانلود برنامه بحارالاشعار

ای به خون خفته من گل نشکفته من

شعر مداحی نوحه حضرت محسن (ع) - ای به خون خفته من گل نشکفته من

ای به خون خفته من گل نشکفته من
شاهد سوز من و درد ناگفته من

اولین کشته مظلوم ولایت پسرم
به خدا هدیه نمودم به خدایت پسرم


نازنین کودک من محسن کوچک من


****

من شدم سنگر تو تو شدی سنگر من
بنگر از داغ تو سوخت دل غم پرورمن


قلب تو تاب فشار در و دیوار نداشت
سینه نازک تو طاقت مسمار نداشت

نازنین کودک من محسن کوچک من


*****

قصۀ محنت تو سند غربت من
گم شده تربت تو همچنان تربت من

پشت در سوخت همه بال و پرت ای پسرم
کس نداند که چه آمد به سرت ای پسرم


نازنین کودک من محسن کوچک من

****

من و تو دو یاریم در کنار حیدر
تو ز من تنهاتر من ز تو تنهاتر

صورتم از اثر شعلۀ آتش افروخت
در همان لحظه دل سوخته‌ام بهر تو سوخت


نازنین کودک من محسن کوچک من


غلامرضاسازگار


198
شعر بعدی