دانلود برنامه بحارالاشعار

ای افق بی کران فاطمه یا فاطمه

شعر مداحی مدح حضرت زهرا (س) - ای افق بی کران فاطمه یا فاطمه - اشعار مداحی دهه فاطمیه


ای افق بی کران فاطمه یا فاطمه
خاک رهت آسمان فاطمه یا فاطمه

هم نظرت مصطفی هم سخنت جبرئیل
هم نفست قدسیان فاطمه یا فاطمه

ای تو بهشت زمین رشته ی حبل المتین
ای تو فروغ زمان فاطمه یا فاطمه

گل ز تو معنا شود دل ز تو دریا شود
حق ز تو شد جاودان فاطمه یا فاطمه

نوری و در آسمان رو به تو وا می شود
پنجره ی کهکشان فاطمه یا فاطمه

جلوه ی احمد تویی یاس محمد تویی
ای ز تو گلشن جهان فاطمه یا فاطمه

گلشن طوبایی و ، زهره ی زهرایی و
عطر گل ارغوان فاطمه یا فاطمه

از تو منور زمین ، از تو مکرر نسیم
از تو معطر جنان فاطمه یا فاطمه

پیش همه عرشیان مثل علی غرق نور
مثل نبی مهربان فاطمه یا فاطمه

کوثری و بی نظیر ، آیه ای و دلپذیر
آینه ی گل فشان فاطمه یا فاطمه

شهپر جبریل تو آیه ی تطهیر تو
طایر حق آشیان فاطمه یا فاطمه

رحمت تو بی کران گلشن تو بی خزان
تربت تو بی نشان فاطمه یا فاطمه

ای که ز بعد پدر گشته ز غم خون جگر
دیده جفا بی امان فاطمه یا فاطمه

دل ز غمت خون فشان جان ز غمت در شرر
گل ز غمت قد کمان فاطمه یا فاطمه

کی رود از یاد تو کوچه و غصب فدک
دیده و اشک روان فاطمه یا فاطمه

آه که از مأذنه بُرد ز تن جان تو
صوت بلال و اذان فاطمه یا فاطمه

ماه علی از چه رو داشته ای از علی
صورت خود را نهان فاطمه یا فاطمه

خانه ی ویران شده شمع پریشان شده
آتش سوزان به جان فاطمه یا فاطمه

مادر غم دیده ای ، طفل ز کف داده ای
خسته ای و ناتوان فاطمه یا فاطمه

ای تو الهی نَسَب داشته «یاسر» به لب
نام تو را بر زبان فاطمه یا فاطمه
**
محمود تاری «یاسر»

445
شعر بعدی