دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

این قصه پایان رسیده ابتدا هم داشت

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب روضه - این قصه پایان رسیده ابتدا هم داشت - اشعار مداحی دهه فاطمیه ، گریز به روضه حضرت زهرا

روضه حضرت زهرا (س) 715

این قصه ی پایان رسیده ابتدا هم داشت.
این خانه ی تاریک روزی سرصدا هم داشت

این زن که حالا پوستی بر استخوان ماندست
هر نیمه شب در سجده اش یاربنا هم داشت.

این حیدری که دیر شبها میرود خانه..
یک روز بین خانه اش مشکل گشا هم داشت

خونابه های گوش بانو خوب میدانند
این گوش پاره گوشواری از طلا هم داشت

یاللعجب اوباش زهرا را چه بد کشتند!
در کوچه ای که خانم آنجا آشنا هم داشت!

ثانی لگد میزد بقیه کیف میکردند
نامردِ کوچه دوستانی بی حیا هم داشت

در روی زهرا ماند در را هم لگد کردند
تو فکر کن آن لحظه بار شیشه را هم داشت!

مردان نمیفهمند،بهتر که نمیفهمند..
اوضاع زهرا پشت در (فضه بیا) هم داشت

یک سیلی معروف و صدها سیلی پنهان..
بین شلوغی ضربه هایی بی هوا هم داشت

مولا عبا انداخت بررویش ولی زهرا..
‌یک چادر افتاده زیر دست و پا هم داشت..

پوریا هاشمی

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی