دانلود برنامه بحارالاشعار

این جا به زائران دل خرسند می دهند

شعر مداحی مناجات امام رضا (ع) - این جا به زائران دل خرسند می دهند

این جا به زائران دل خرسند می دهند
دائم نوید لطف خداوند می دهند

رنگین کمان وبارش باران چه دیدنی است
وقتی به زائران تو لبخند می دهند

فولاد اگر بود به خدا پشت پنجره
دل را به مهر پاک تو پیوند می دهند

از روضۀ منّور تو چشم شور دور
در دست خادمان تو اسپند می دهند

آیات نور در حرمت کم که نیستند
نقاره ها مدام مرا پند می دهند

بایک نگاه رأفت تو اهل عشق را
دنیا وآخرت، زن وفرزند می دهند

دارد نبی دو بضعه از آن روی زائران
اینجا تو را به فاطمه سوگند می دهند

از آن زمان که گفته ای«ان کُنت باکیا»
ما راهنوز بغض گلوبند می دهند

حاجت که هیچ، رزق«وفایی» خسته را
بی آن که یک سؤال بپرسند می دهند


حاج سید هاشم وفایی

355
شعر بعدی