دانلود برنامه بحارالاشعار

این اشک روی چشمام قیمت نداره

شعر مداحی شور امام حسین (ع) - این اشک روی چشمام قیمت نداره - متن نوحه محرم ، شعر مداحی محرم 1401

این اشک روی چشمام قیمت نداره
عمرم بدون روضه برکت نداره
خرابه شهری که حتی
یکی از محله هاش م
هیات نداره

حیاتم حسینه
مماتم حسینه
تو دنیا و آخرت کشتی نجاتم حسینه
اونی که گفته تا روز محشر باهاتم حسینه 2

با مهر کربلا
بندگی می کنم
من با غم حسین
زندگی می کنم

"آقای من حسین"

آقام آقام آقام حسین

روضه همیشه ماه شبهای تاره
اشکامه که رو زخمام مرهم میزاره
فدای اون اربابی که
تو آسمون از ما بیشتر
دیوونه داره
صراطم حسینه
مسیرم حسینه
سرم رو بالا می گیرم میگم امیرم حسینه
اونی که صدبارم شده براش می میرم
حسینه
مهره قبولیه
توبه ی آدمه
از کرم حسین
هر چی بگم کمه

"آقای من حسین"
آقام آقام آقام حسین

روضه همیشه ماه شبهای تاره
اشکامه که رو زخمام مرهم میزاره
فدای اون اربابی که
تو آسمون از ما بیشتر
دیوونه داره
صراطم حسینه
مسیرم حسینه
سرم رو بالا می گیرم میگم امیرم حسینه
اونی که صدبارم شده براش می میرم
حسینه
مهره قبولیه
توبه ی آدمه
از کرم حسین
هر چی بگم کمه

آقام آقام آقام حسین


645
شعر بعدی