دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

اگر بر چهره خورشید ما را یک نظر افتد

شعر مداحی امام زمان (عج) - قالب مناجات - اگر بر چهره خورشید ما را یک نظر افتد

مناجات امام زمان (عج) 210

اگر بر چهره ی خورشید ما را یک نظر افتد
تمام ظلمت عالم ز پیش رو بِدَر افتد

بعید است این که سمت همرهان خویش بر گردی
به میدان نبرد از دست هایت گر سپر افتد

حذر کن از کمانداری که پنهان گشته در میدان
مرو در بیشه شیران که جانت در خطر افتد

سخن بر گو تو از دل ، گر از آن تأثیر می خواهی
سخن کز دل بر آید زود بر دل کارگر افتد

نیازی نیست دیگر این که سازی مشعلی روشن
چو از دامان شب ها در حریم تو قمر افتد

شکیبایی کلید قفل هر سختی ست می دانی
که بعد از هر شکیبایی به کار تو ظفر افتد

مَرارت را بَرد بیرون سرانجام از دل سختی
میان ظرف تلخی های عمرت گر شکر افتد

تمام حاصل عمرت میان شعله خواهد سوخت
اگر بر خرمن جانت ز سستی ها شرر افتد

نچین از نخل فکر خویش نارس میوه خود را
تحمّل کن که در وقتش به زیبایی ثمر افتد

اگر "یاسر" خود اوّل در عمل آری نصیحت را
یقیناً بر کلام دلنشین تو اثر افتد
**
محمود تاری «یاسر»

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی