دانلود برنامه بحارالاشعار

اگرچه من جان بر لبم ولی به یاد زینبم

شعر مداحی زمزمه امیرالمومنین (ع) - اگرچه من جان بر لبم ولی به یاد زینبم

اگرچه من جان بر لبم
ولی به یاد زینبم
ترسم که دست او ببندند
ترسم به اشک او بخندند
واویلتا آه و واویلا
****
ای لاله ی من یاس من
ای ماه من عباس من
ازبعد من ای نورعینم
جان تو و جان حسینم
واویلتا آه و واویلا
****
با آنکه شد فرقم دوتا
ننالم از تیغ جفا
دارم شرر درون سینه
از کوچه ی تنگ مدینه
واویلتا آه و واویلا
****
دیدم میان کوچه ها
ناموسم افتاده زپا
به زخم من عدو نمک زد
او را به پیش من کتک زد
واویلتا آه و واویلا
****
محمود اسدی شائق


282
شعر بعدی