دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

اي گل خزانم آتش زدي به جانم

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب زمزمه - اي گل خزانم آتش زدي به جانم - روضه حضرت زهرا از زبان امام علی ، اشعار مداحی دهه فاطمیه

زمزمه حضرت زهرا (س) 1335

اي گل خزانم آتش زدي به جانم
اي پرستوي من رفتي ز آشيانم
مانده کنج سينه غم هاي بي حسابم
بي تو در مدينه سلام بي جوابم

در غمت خميدم ، اميدم ، رفيق خقته زير گل ها
اي فرشته رويم چه گويم چه کرده هجرانت به دل
مرتضي و دوري ، صبوري ندارم و بريده ام
ياد روي ماهت بريزد ستاره از دو ديده ام
ياس نيلوفري - کي مرا مي بري

واي از اين غم جدايي

بعد تو به عالم من دلخوشي ندارم
بي تو با که گويم غمهاي بي شمارم
من که در مدينه غريب و بي شناسم
سر بر آر و بشنو زهرا تو التماسم
ياس نيلوفري - کي مرا مي بري
واي از اين غم جدايي

در کنار قبرت ،ببين در اعتکافم
کعبه هستي و من ، دور تو در طوافم
از غمت بر آيد ، زسينه آه سردم
بي تو من که ديگر ، علي کوچه گردم

کي رود ز يادم ، غم تو ، اي مانده بين کوچه ها
کس خبر ندارد ، زداغت ، با من چه کردي کوچه ها
کي رود ز يادم ، که دشمن ، هست تو را گرفته بود
کي رود زيادم ، که زينب ، دست تو را گرفته بود
ياس نيلوفري ، کي مرا مي بري
واي از اين غم جدايي


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی