دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

اي ماه من رو شونه هات کوهي ز آهه

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب نوحه - اي ماه من رو شونه هات کوهي ز آهه - اشعار مداحی دهه فاطمیه

نوحه حضرت زهرا (س) 245

اي ماه من رو شونه هات کوهي ز آهه
رخسار تو در پشت يک ابر سياهه
نذار که اجل درِ خونه ي دل و بکوبه
خورشيد عشق من نگو وقت غروبه
با چشم کم سو، اون دست و بازو
کردي تو ياري با وجود درد پهلو

[حيدر غريبه]

از چشم من سيلاب خون گرديده جاري
ميل تراوش دارد ابر نو بهاري
رسيده به آسمون بخدا پژواک آهم
نذار ز نفس بيافته علي اي تکيه گاهم
حرف نگفته، رو دل نهفته
تنهام نذار اي کشتيِ پهلو گرفته

[حيدر غريبه]

مونده حسن با غصه و افسوس کوچه
دق مي کنه فرزندم از کابوس کوچه
بگو چي شده که چشم تو زهرا تاره
به وقت بلند شدن کمکت ديواره
دل پر شرر کن، رفع خطر کن
از اين سفر اي عشق من صرف نظر کن

[حيدر غريبه]

چه ميشد گر مرا مادر به همراهت نمي بردي
چه ميشد من نميديدم توهم سيلي نميخوردي
تو رو آن روز اگر مادر به همراهم نمي بردم
دگر من را نمي ديدي ميان کوچه مي مُردم
اي که بستي ره به زهرا در ميان کوچه ها
گردنت را مي شکست آنجا اگر عباس بود

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی