دانلود برنامه بحارالاشعار

انتظار فرجش مایه دلداری ماست

شعر مداحی مناجات امام زمان (عج) - انتظار فرجش مایه دلداری ماست

انتظار فرجش مایه دلداری ماست
گر چه غیبت همه از فرط گنهکاری‌هاست

غصه اینجاست که در اوج گرفتاری‌ها
همگی غافل و او فکر گرفتاری ماست

گره افتاده به کارش، به خداوند قسم!
همه از ماست که بر ماست که آقا تنهاست

انتظار فرج این نیست که اشکی ریزی
اینکه یک گوشه نشینی به تماشا زیباست؟!

اینکه حتی غم او گوشۀ ذهنت هم نیست
یا دلت در طلب ماه رخش نیست، رواست؟

یا که مشغول به دنیا و هیاهو هستی
یا که گوشت به در غیبت او نیست! سزاست؟!

و ندانی و نپرسی که در این شهر شلوغ
دیر شد آمدنش! وصل چه شد؟ یار کجاست؟!

اینکه اندیشه کنی یار به ما محتاج است
ساده‌لوحی است! نفهمیدن غم‌هاست! خطاست!!

چاره در گریه اگر بود که او می‌آمد
«به عمل کار برآید» که عمل شرط دعاست

محسن علیخانی ️

301
شعر بعدی