دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

ام کلثوم گل نسترن فاطمه است

شعر مداحی روضه حضرت ام کلثوم (س) - ام کلثوم گل نسترن فاطمه است

ام کلثوم گل نسترن فاطمه است
کیست او سرو رسای چمن فاطمه است
کیست اونور جهانتاب جلال و جبروت
کیست او دخترگل پیروهن فاطمه است
اوست آئینه ی مرعات جمال وجبروت
کیست او روح علی در بدن فاطمه است
چونکه محبوبه و منظومه ی حسن است به جهان
ام کلثوم گل انجمن فاطمه است
اوست بر خاتم انگشت سلیمان وفا
چونکه ارزنده عقیق یمن فاطمه است
ام کلثومی و تکبیر تو از بانک علیست
کیست اکسیر گل نسترن فاطمه است
از که آموخته است حجب و حیا ومعرفت
کیست شاگرد کلاس سخن فاطمه است
ام کلثوم زسوز سحر ش لاله دمید
کیست او طوطی ، شکر شکن فاطمه است
کیست او بانوئی اندر حرم قرب و عفاف
کیست او واقف سر و علن فاطمه است
مثل ومانندندارد به جهان وهستی
شاهد تشت جگر بر حسن فاطمه است
کیستی او عمه ي سادات جهان است فقط
تا ابد محرم بیت الحزن فاطمه است
ام کلثوم شده شاهده مظلومی گل
کیست او ناظر غسل و کفن فاطمه است
ام کلثوم به ( مجنون) نظری لطف نمود
چونکه او گوهر ،گردون ثمن فاطمه است


شاعر..آرمین غلامی
(مجنون کرمانشاهی)

178
شعر بعدی