دانلود برنامه بحارالاشعار

ام المصائب شد دگر راحت از غمها

شعر مداحی نوحه حضرت زینب (س) - ام المصائب شد دگر راحت از غمها - شعر به سبک سنتی

ام المصائب شد دگر راحت از غمها
رفته به سوی مادرش حضرت زهرا

بهرحسین نوحه گر بوده
از ماتمش خون جگر بوده

واویلتا آه و واویلا

قاری قرآنم حسین صبرمن بردی
باچشم خود دیدم که تو خیزران خوردی

کارم شده گریه و زاری
بد دردیه بی کس وکاری

واویلتا آه و واویلا

دیدم که در گودال خون بی سر افتادی
پاره بدن در دامن مادر افتادی

غریب دور از وطن گشتی
برادرم بی کفن گشتی

واویلتا آه و واویلا


ابوذر رییس میرزایی


120
شعر بعدی