دانلود برنامه بحارالاشعار

امشب وزیده است به یثرب نسیم عشق

شعر مداحی میلاد امام هادی (ع) - امشب وزیده است به یثرب نسیم عشق

امشب وزیده است به یثرب نسیم عشق
پیچیده درفضای مدینه شمیم عشق
آید زطورعشق، نوید از کلیم عشق
غرق تجلیات خدا شد حریم عشق
درآن بهشت حُسن ،صفا موج می زند
آئینه ای زنور خدا موج می زند

ماهی دمیده است به انوار ایزدی
مهری رسیده است در آفاق سرمدی
دارد شکوه ومنزلت و قدر احمدی
تابد ازاین جمال فروغ محمّدی
اوصاف این امام مبین بس شنیدنی است
نورجمال حضرت هادی چه دیدنی است

نورخدا زعرش به سوی زمین رسید؟
یا جلوه ای زنور رسول امین رسید؟
روشن ترین ستاره ی صبر ویقین رسید
آئینه ی تمام نمایی زدین رسید
خواهی نظر کنی توشفیع القیامه را
بنگر حریم پاک جوادالائمه را

او درحریم قرب خداوند محرم است
معراج او همشه به عرش معظم است
این مقتدا معلم عیسی بن مریم است
او افتخار حضرت موسی وآدم است
موسی کجاست تا نگرد برکمال او
یوسف کجاست تا که ببیند جلال او

آئینه ی صفات مبین است این امام
گنجینه ی معارف دین است این امام
مثل رسول نور امین است این امام
برما به حشر حبل متین است این امام
آب حیات می چکد از هرنگاه او
تنها بشر رسد به سعادت ،ز راه او

دین جاودان زکوشش وسعی تمام اوست
جود وکرم سجیّت واحسان مرام اوست
ما را چه جای حرف وحدیث از مقام اوست
جائی که جامعه سخنی ازکلام اوست
چون جذبه ای که تاشجر طور می برد
مارا کلام نور سوی نور می برد

ازاو سخن به طبع من الهام می شود
یادش که می رسد دلم آرام می شود
مدحش کجا به چامه و پیغام می شود
وقتی که شیر در قدمش رام می شود
هستی تمام درکف مشکل گشای اوست
مدحش نه کار ماست که کار خدای اوست

بخشیده اند برمن مسکین ولایتش
دارم به دست گوهر مهر و محبتش
ای کاش ازکرامت ولطف وعنایتش
دردست ما دهند برات شفاعتش
بود تمام هستی عالم زبود اوست
در روز حشر چشم «وفایی» به جود اوست

حاج سید هاشم وفایی

281
شعر بعدی