دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

امشب علی گیرد ز غم نشانه

شعر مداحی نوحه حضرت زهرا (س) - امشب علی گیرد ز غم نشانه - اشعار مداحی دهه فاطمیه ، شعر به سبک سنتی

امشب علی گیرد ز غم نشانه
شوید تن زهرای خود شبانه
دیده اش ، غرقه خون
چهره اش ، لاله گون
گرید ز داغ همسر خود
بر حال یاس پرپر خود
یا فاطمه اُم ابیها.....

امشب علی با قلب زار و خسته
دستش رسد بر بازوی شکسته
می کند ، ناله ها
بر لبش ، این صدا
ای هستی ام زهرا مرو تو
صدیقه کبری مرو تو
یاا فاطمه اُم ابیها.....

امشب علی می جوشد اشک و آهش
بر چهره ی زهرا فتد نگاهش
می شود ، دیده تر
زین عزا ، خون جگر
گوید که ای یار شهیده
با رفتنت قدم خمیده
یا فاطمه اُم آبی‌ها.....

مولا علی با قلب پاره پاره
طفلان کنند این صحنه را نظاره
جملگی ، بی معین
خسته و ، دل غمین
از داغ مادر بی قرارند
جز ناله و شیون ندارند
یا فاطمه اُم ابیها.....
**
محمود تاری «یاسر»


671
شعر بعدی