دانلود برنامه بحارالاشعار

امشب دل فاطمیون شاده شاده‌

شعر مداحی سرود امام جواد (ع) - امشب دل فاطمیون شاده شاده‌

امشب دلِ فاطمیون- شاده شاده‌
ذکرِ لبِ رجبیون - یاجواده

دردونه‌یِ امام رضا - جانم جواد جانم جواد
مُهرِ سفر به کربلا - جانم جواد جانم جواد

ابن‌الرّضا /۲/ جانم جواد جانم جواد /۴/

امشب دلم یا مدینه‌َست یا کاظمین
گاهی می‌گم جانم جواد گاهی حسین

علیِ اکبرِ رضا - جانم جواد جانم جواد
دلا رو برده کربلا - جانم جواد جانم جواد

ابن‌الرّضا /۲/ جانم جواد جانم جواد /۴/

سرمایه‌یِ ایرونیا عشقِ رضاست
رضایتش حواله‌یِ کرب‌وبلاست

می‌گم رضا رضا بِشه - جانم جواد جانم جواد
کرب‌وبلام امضا بِشه - جانم جواد جانم جواد

ابن‌الرّضا /۲/ جانم جواد جانم جواد /۴/

لبخندِ شوق رویِ لبایِ اربابه
ارباب‌زاده آورده امشب ربابه

ذکرِ لبایِ شاهِ ماست - جانم علی جانم علی
طفلِ حسین پناهِ ماست - جانم علی جانم علی

علیِ اصغرِ حسین - جانم علی جانم علی /۴/

گردشِ نُه فَلک با یه اِشارهَ‌تِه
چشمِ عالم به کرمِ شیرخوارهَ‌تِه

شیش‌ماههَ‌تَم شمشیرزنه - جانم علی جانم علی
از نسلِ اباالحسنه - جانم علی جانم علی

علیِ اصغرِ حسین جانم علی جانم علی /۴/

حسین ایمانی


169
شعر بعدی