دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

امشب تن زهرای خودرا غسل دادم

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - امشب تن زهرای خودرا غسل دادم - اشعار مداحی دهه فاطمیه

امشب تن زهرای خودرا غسل دادم
ازخانه ی من تکیه گاه و یاورم رفت

شستم کنار نیمه های پیکر خود
بااشگ دیده نیمه های دیگرم رفت

شستم من آهسته مبادا خون بیاید
آن یادگاریهای دیوار و درم رفت

این چشم من شدباخبرازغصه هایت
بی گوشواره بود وآن نیلوفرم رفت

مخفی مکن زهرا زمن آن بغض سینه
در آستینم بغضهای حنجرم رفت

پهلوی زهرایم ورم کرده به خانه
حق دارد او ناله کند چون دلبرم رفت

زینب رسدباگریه های کودکانه
بوسد تورا گوید که بابا مادرم رفت

آن نیمه شب بر شانه های خود گرفتم
مهتاب هجده ساله ییغمبرم رفت

درگوشه ای از این زمین دفنت نمودم
ازاین زمین تا آسمانها همسرم رفت

آرمین غلامی

412
شعر بعدی