دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

امام حسن ماه هر انجمنی

شعر مداحی امام حسن (ع) - قالب نوحه - امام حسن ماه هر انجمنی

نوحه امام حسن (ع) 419

امام حسن ماه هر انجمنی
امام حسن عشق هرسینه زنی
فاطمه را توگل یاسمنی
امام حسن توغریب وطنی

شمیم خاک بقیعت می وزه همچو نسیم
تو ازهمه دل میبری ازمسیحی وکلیم

شیرجمل حسن ابن علی
ای بی بدل حسن ابن علی

نشسته ایم سرخوان کرمت
نوکرتیم خاک زیر قدمت
گرچه نداری مزار و حرمی
از ازله توو دل ما حرمت

جلوه ی ذات کبریا مظهرصبرخدا
کمترنبوده صلح تو زقیام کربلا

شیرجمل حسن ابن علی
ای بی بدل حسن ابن علی

امام حسن من گداتم ازقدیم
امام حسن سفره ی لطفت عظیم
دوست دارم مهر و مهتاب منی
امام حسن یاکریم ابن کریم

ای همه ی کاروکسم جان وجانان منی
یه نیم نگاه توبسم دین ودنیای منی

شیرجمل حسن ابن علی
ای بی بدل حسن ابن علی


ابوذر رییس میرزایی (بهار)


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی