دانلود برنامه بحارالاشعار

السلام ای نور ای خورشید من

شعر مداحی میلاد امام باقر (ع) - السلام ای نور ای خورشید من

السلام ای نور ، ای خورشید من
السلام ای عشق ، ای جاوید من

السلام ای پنجمین صبح ازل
ای مرا مهر تو احلی من عسل

آفتاب من طلوعت دیدنی ست
گل ز گلزار نگاهت چیدنی ست

السلام ای جنت الماوای ما
کودک طوبایی بیت الولا

از افق می تابی و دل می بری
زورقی را سمت ساحل می بری

ای تمام آیه های روشنی
با نگاهت طعنه بر گل می زنی

ای دو چشمت مهر و ماه عالمین
برده ای دل از علی بن الحسین

ای شکوه آفرینش روی تو
ای بهاران غرق عطر و بوی تو

ای محمد سیرت و حیدر جمال
از تبار نور ، در اوج کمال

باقر العلم آفتاب هر علوم
از تو بگرفته ست بال و پر علوم

روز میلاد تو روز خرمی ست
روز بشکوه مقام آدمی ست

اول ماه رجب را ماه تو
حجت حق ، جلوه ی الله تو


محمود تاری "یاسر"

92
شعر بعدی