دانلود برنامه بحارالاشعار

افتاده دلم به پای عشقه تو

شعر مداحی سرود امام حسین (ع) - افتاده دلم به پای عشقه تو

افتاده دلم به پای عشقه تو
سر میشِکنم برای عشقه تو
آخرش میشم فدای عشقه تو
من گدای عشقه تو۲

تو شب ولادتت دلم شاده
دلی که شبیه حرت آزاده
همیشه به پای عشقت افتاده
حسین آباده۲

نفس بده،تا برای تو نفس بزنم
پرم بده،تا که طعنه به قفس بزنم
به غیر تو،هرچی که هست و پس بزنم

یه فطرسه،بی بالم
اسیر این،اعمالم
تویی همه،آمالم


حسین عزیز الزهرا...


️بند دوم

روی لبمه نوای عشقه تو
توی سرمه هوای عشقه تو
درد من و این دوای عشقه تو
من گدای عشقه تو۲

برای دلم تو یار دلخواهی
همه ی ما رعتیم و تو شاهی
تو سفینه النجات و شاهراهی
تو ثاراللهی۲

عشقه منی،باید از عشقه تو دم بزنم
به عشقه تو،همیشه دم از حرم بزنم
تا جون دارم،به پای عشقت علم بزنم

گل تویی و،من خارم
به عشقه تو،بیمارم
نوکریه،تو کارم


حسین عزیز الزهرا...


️بند سوم

معشوقی و من اسیره عشقه تو
زنده میشم از اکسیره عشقه تو
قلبا رو هدف میگیره عشقه تو
تیزه تیره عشقه تو۲

تو شب ولادتت جهان زیباست
انگاری که بر پا محشر کبراست
توی دل نوکرای تو غوغاست
سرا بالاست۲

تو اومدی،و باید دم از صفا بزنم
نماز شکر،بخونم دم از شما بزنم
سرم رو به،تربت کرب و بلا بزنم

اربابی و،من نوکر
کی میشه از،تو بهتر!
به عشقه تو،میدم سر


حسین عزیز الزهرا...


امیرحسین سلطانی


173
شعر بعدی