دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

افتاده آتش در حرم وای مادرم وای مادرم

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - افتاده آتش در حرم وای مادرم وای مادرم - اشعار مداحی دهه فاطمیه ، شعر روضه آتش زدن درب خانه حضرت زهرا

افتاده آتش در حرم ، وای‌مادرم وای‌مادرم

سوزد درِ بیت‌الکرم ، وای‌مادرم وای‌مادرم

تنها نه دربِ خانه سوخت ، شمع و گل و پروانه سوخت

مثلِ دلِ غم‌پرورم ، وای‌مادرم وای‌مادرم

بایک لگد هم در شکست ، هم پهلوی مادر شکست

هم کشته شد برادرم ، وای‌مادرم وای‌مادرم

افتاد مثل محتضر ، میگفت با سوز جگر

فضه بگو کو شوهرم ، وای‌مادرم وای‌مادرم

مادر به دنبال علی ، پشت سرش من با حسین

فریاد میزد خواهرم ، وای‌مادرم وای‌مادرم

با خود علی را برده بود ، قنفذ اگر آنجا نبود

از این حرامی نگذرم ، وای‌مادرم وای‌مادرم

با تازیانه با غلاف ، آنقدر زد بر مادرم

که بازویش کرده ورم ، وای‌مادرم وای‌مادرم

با کس نگفتم ای خدا ، من ماجرای کوچه را

آنجا چه آمد بر سرم ، وای‌مادرم وای‌مادرم

در کوچه شد مویم سفید ، دیدم که نامردی پلید

زد بی هوا بر مادرم ، وای‌مادرم وای‌مادرم

ای کاش قدّم میرسید ، تا می شدم آنجا سپر

بر مادرِ بی یاورم ، ، وای‌مادرم وای‌مادرم

یک ضربه زد نامردِ پست ، دو گوشوارش را شکست

در پیش چشمانِ ترم ، وای‌مادرم وای‌مادرم

سیلی اگر یک بار خورد ، یک ضربه از دیوار خورد

نقش زمین شد در برم ، وای‌مادرم وای‌مادرم

مادر دو چشمش تار شد ، کار حسن دشوار شد‌‌

چگونه مادر را برم ، وای‌مادرم وای‌مادرم

عبدالحسین میرزایی ️

420
شعر بعدی