دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

اشک من پاک مکن بازوی تو ریخت به هم

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - اشک من پاک مکن بازوی تو ریخت به هم - اشعار مداحی دهه فاطمیه

اشک من پاک مکن بازوی تو ریخت به هم
با تماشای تن تو شوی تو ریخت به هم

راه می رفتی و دیدم که زمین می افتی
باورم گشته گلم،زانوی تو ریخت به هم

نه فقط شعله ی در خانه ی ما را سوزاند
از حرارت چکنم گیسوی تو ریخت به هم

خاطرت هست که در کوچه حسن می لرزید
خاطرت هست ز سیلی روی تو ریخت به هم

خاطرت هست در خانه به رویت افتاد
یاد داری ز لگد پهلوی تو ریخت به هم

خاطرت هست که با خنده به من قنفذ گفت
یا علی در پس در بانوی تو ریخت به هم

محمود اسدی شائق

324
شعر بعدی