دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

اشک غریب عاقبتش شرم آشناست

شعر مداحی امام زمان (عج) - قالب مناجات - اشک غریب عاقبتش شرم آشناست

مناجات امام زمان (عج) 347

اشک غریب عاقبتش شرم آشناست
بدبخت آن کسی ست که از صاحبش جداست

یک عمر از دعای فرج رزق خورده ایم
باید وبال گفت به دستی که بی دعاست

پایی که نیست در پی تو لنگ میزند
دنبال تو دویدن ما آبروی ماست

از دیگران دوا برسد درد مطلق است
دردی اگر زتو برسد مرهم و دواست

هرجور هست پیش تو یکروز میرسیم
آقا بگو که خیمه ی زهراییت کجاست

حق می دهیم دل به دل ما نمیدهی
ما سال هاست عادتمان لاف و ادعاست

سجده بغیر تربت اعلی نمی کنیم
مُهر قبول سجده ی ما مُهر کربلاست

هرچه زدند باز زجایش تکان نخورد
زینب کنار نیزه ی آقای سرجداست

سیدپوریا هاشمی

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی