دانلود برنامه بحارالاشعار

اشعار رباعی شهادت امام باقر (ع)

شعر مداحی رباعی امام باقر (ع) - اشعار رباعی شهادت امام باقر (ع)

از کرامات تو و احسان تو
باقر دین گشته ام مهمان تو
یاد قبر خاکی تو در بقیع
سوزم وگردیده‌ام گریان تو

ای که هستی برهمه شیعه شفیع
ازچه پنهان است آن قدر رفیع
در شب شام غریبان شما
دیده گریان توام ،یاد بقیع

ای که داری برهمه جودوکرم
از طفولیت گدای این درم
گشته ام ای باقر علم نبی
دیده گریان تو شاه بی حرم

الاای ماه بی مثل و قرینه
شدی مسموم، تو با زهر کینه
زسوز داغ توای باقر دین
شده کرب و بلای تو مدینه

خدا بنهاده مهرت در دل من
بود لطفت همیشه شامل من
الاای باقر علم نبیین
زده داغت شرربر حاصل من

رضا یعقوبیان

116
شعر بعدی