دانلود برنامه بحارالاشعار

اشعار دودمه ویژه دهه محرم

شعر مداحی نوحه امام حسین (ع) - اشعار دودمه ویژه دهه محرم - شعر به سبک سنتی ، متن نوحه محرم ، شعر مداحی محرم 1401 ، مجموعه اشعار ده شب محرم

اشعار دودمه مهدوی(ع)
ویژه ده شب محرم
---

دودمه حضرت مسلم علیه السلام
(شب اول محرم)

بی کس و تنهاست مسلم در میان کوفیان/
العجل صاحب زمان

از لب و پیشانی مجروح او خون شد روان/
العجل صاحب زمان
---
بر روی دارالاماره شد سر مسلم جدا/
یا اباصالح بیا
پیکرش از بام افتاده میان کوچه ها/
یا اباصالح بیا

--------------------------

دودمه ورود کاروان به کربلا
(شب دوم محرم)

در میان وادی محنت، رسیده کاروان/
العجل صاحب زمان....

خون به جای اشک از چشمان زینب شد روان/
العجل صاحب زمان....
---

بر دل زینب نشسته از چه داغی بیکران/
العجل صاحب زمان....

می چکد اشک عقیله بین صحرا بی امان/
العجل صاحب زمان....
---

در زمینی که شود مقتل،رسیده کاروان/
العجل صاحب زمان....

خیره بر انگشتر شاه است چشم ساربان/
العجل صاحب زمان....

---
حضرت ام المصائب شد مقیم کربلا/
یا اباصالح بیا....

وای از آن روزی که سرها می رود‌ بر نیزه ها/
یا اباصالح بیا....

-----------------------------------

دودمه حضرت رقیه علیها السلام
(شب سوم محرم)

شد رقیّه در خرابه نیمه شب، لطمه زنان/
العجل صاحب زمان

رأس بابا را گرفته روی دست و داده جان
العجل صاحب زمان
---

شد رقیّه موسپید و قدکمان در کوچه ها/
یا اباصالح بیا

شد شکسته رأس او با کینه های مرتضی
یا اباصالح بیا
--------------------------------------

دودمه فرزندان حضرت زینب علیهم السلام
(شب چهارم محرم)

رفته به میدان، سپاه زینب ِقامت کمان/
العجل صاحب زمان
شد نثار راه مولای غریبان، جانشان/
العجل صاحب زمان
---

هستی زینب شده در راه مولایش فدا/
یا اباصالح بیا
وای از آن وقتی که بیند رأسشان بر نیزه ها/
یا اباصالح بیا

--------------------------------------

دودمه حضرت عبدالله بن الحسن علیهماالسلام
(شب پنجم محرم)

دست عبدالله در گودال از تن شد جدا/
یا اباصالح بیا
سینه اش بشکافت با تیر عدوی بی حیا/
یا اباصالح بیا
---

مانده عبدالله در گودال زیر دست و پا/
یا اباصالح بیا
زیر نعل اسب ها شد عضوعضوش جابه جا/
یا اباصالح بیا

--------------------------------------

دودمه حضرت حر علیه السلام
(شب پنجم محرم)

در میان بحر خون غلتیده حرّ ِ قهرمان/
العجل صاحب زمان

بر روی دامان مولای غریبش داده جان/
العجل صاحب زمان

-----------------------------------------

دودمه حضرت قاسم علیه السلام
(شب ششم محرم)

بین میدان سنگباران شد عزیز مجتبی /
یااباصالح بیا
قدکشیده حضرت قاسم به زیر دست و پا/
یا اباصالح بیا
---

شد حسین از داغ قاسم بین میدان نیمه جان/
العجل صاحب زمان

می برد او را به روی سینه با قدّ کمان/
العجل صاحب زمان
---


زیر دست و پای مرکب مانده یاس مجتبی /
یااباصالح بیا

از گلش دارد نشان هر گوشه ی کربوبلا/
یااباصالح بیا

-------------------------------------

دودمه حضرت علی اصغر علیه السلام
(شب هفتم محرم)

یک سه شعبه گشته سمت حنجر اصغر رها/
یا اباصالح بیا

گوش تا گوش علی گردیده پاره بی هوا/
یا اباصالح بیا
---

از گلوی اصغر شش ماهه گشته خون روان/
العجل صاحب زمان

بر روی دستان بابای غریبش داده جان/
العجل صاحب زمان
---

رأس پاک طفل شش ماهه شده از تن جدا/
یا اباصالح بیا

روبه روی مادرش رفته به روی نیزه ها/
یا اباصالح بیا

------------------------------------

دودمه حضرت علی اکبر علیه السلام
(شب هشتم محرم)

ارباً اربا شد تن پیغمبر کربوبلا/
یا اباصالح بیا

عضو عضو پیکر پاکش شده با خون حنا/
یااباصالح بیا
---

با عبا بردند اکبر را به سمت خیمه ها/
یا اباصالح بیا

پاره های پیکرش را چیده اند روی عبا/
یا اباصالح بیا

---

شد حسین مویش سپید از محنت داغ جوان
العجل صاحب زمان
گوئیا که در کنار اکبرش او داده جان
العجل صاحب زمان

--------------------------------

دودمه حضرت عباس علیه السلام
(شب تاسوعا)

در میان علقمه دست عمویت شد جدا/
یا اباصالح بیا
خورده بر رأسش عمود آهنینی بی هوا/
یا اباصالح بیا
---

در میان هلهله آمد حسین ناله زنان/
العجل صاحب زمان
در کنار حضرت عباس شد قامت کمان/
العجل صاحب زمان
---

عضو عضو حضرت عباس از تن شد جدا/
یااباصالح بیا
پیکر صدپاره اش در بین دشمن شد رها/
یااباصالح بیا

----------------------------

دودمه شب عاشورا

شد حسین امشب برای خواهرش آرام‌ جان/
العجل صاحب زمان

عصر فردا می شود تنها میان دشمنان/
العجل صاحب زمان
---

دارد امشب اکبر و عباس و قاسم،کاروان/
العجل صاحب زمان

صبح فردا باغ گلها می شود اینجا خزان/
العجل صاحب زمان
---

در حرم غرق عبادت گشته شاه کربلا/
یا اباصالح بیا

عصر فردا می رود رأسش به روی نیزه ها/
یا اباصالح بیا
---------------------------------------

دودمه روز عاشورا

می رود تنها به میدان یوسف کربوبلا/
یا اباصالح بیا

ساعتی دیگر زند در بین مقتل دست و پا/
یا اباصالح بیا
---

بر روی تل ،عمه ی سادات گشته نیمه جان/
العجل صاحب زمان

دیده خون از حنجر خشک برادر شد روان/
العجل صاحب زمان
---

شد بریده حنجر مظلوم زهرا از قفا/
یا اباصالح بیا

زیر مرکب استخوان سینه اش شد جابه جا/
یااباصالح بیا
---

رأس پاک شاه دین رفته به روی نیزه ها/
یا اباصالح بیا

پیکر صد پاره اش در بین مقتل شد رها/
یا اباصالح بیا
--------------------------------

دودمه شام غریبان

گشته تنها زینب کبری میان دشمنان/
العجل صاحب زمان

خون چکیده جای اشک از دیدگانش بی امان/
العجل صاحب زمان
---

می شمارد لاله ها را زینب ِ قامت کمان/
العجل صاحب زمان

لاله ای در زیر دست و پای مرکب داده جان/
العجل صاحب زمان
---

شیر هست و آب هست و نیست اصغر بینشان/
العجل صاحب زمان

مادرش شد خیره چشمش سمت یک تیر وکمان/
العجل صاحب زمان
-----------------------------------


شاعر
علی مهدوی نسب(عبدالمحسن)

4427
شعر بعدی