دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

اسیر دست صیادم تنم زخمی اغیار است

شعر مداحی حضرت زینب (س) - قالب روضه - اسیر دست صیادم تنم زخمی اغیار است - شعر اسارت اهل بیت ، اشعار ورود اسرا به شام ، متن شعر دروازه شام

روضه حضرت زینب (س) 356

اسیر دست صیادم ، تنم زخمی اغیار است
عزیز خانه ی زهرا ، میان کوی و بازار است

ز هر جا رد شدم آتش،به روی چادرم افتاد
در این شام بلا زینب، بدون یاور و یار است

امان از رقص و شادی ها ،کنار نیزه ی سقا
مزن سنگ جفا بر ما، که این دلها عزادار است

ندارم طاقت صحبت ، ز اعمال یهودی ها
ز بام خانه ها سنگ و ز کوچه طعنه بسیار است

غم و حالِ خرابِ ما ، در آن بزم شراب او
یزید لعنتی مست و دل ما هم شرر بار است

مزن آن خیزرانت را، به روی مصحف قرآن
که قرآن خواند این لبها، مگر قلبی خریدار است

سه ساله ناله ها دارد ، ندارد جسم سالم او
به یاد مادر افتادم،که دستش روی دیوار است

بیا ای منتقم بنگر ، اسارت قامتم خم کرد
بیا ای طالب خونها ، که عمه بین انظار است

/عبدِ کریم/

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی