دانلود برنامه بحارالاشعار

از یمن وجود تو شد شهر مدینه طور

شعر مداحی سرود حضرت معصومه (س) - از یمن وجود تو شد شهر مدینه طور

از یمن وجود تو،شد شهر مدینه طور
نجمه شده معصومه،از مقدم تو مسرور
زد بر تو پدر لبخند،بوسد رخ تو فرزند
نجمه گل باغ دین،از آمدنت خرسند
یا حضرت معصومه٢
مولاتی اغیثیینی٢

تو دختر موسایی،تو تالی زهرایی
ای نوگل باغ دین،تو زینت دنیایی
از یمن وجود تو،گردیده جهان گلشن
چشم مه دین موسی،از مقدم تو روشن
یا حضرت معصومه٢
مولاتی اغیثینی٢

ای دخت امام ما،ای ماه تمام ما
مولاتی شب میلاد،بشنو تو سلام ما
بانوی خدا مظهر،چون فاطمه ی اطهر
هستی تو گل زهرا،در جود و کرم محشر
یا حضرت معصومه٢
مولاتی اغیثینی٢

تو ماه درخشانی،تو خواهر سلطانی
از مقدم تو عالم،گردیده گل افشانی
طاها به تو می نازد،زهرا به تو می نازد
نجمه به تو می بالد،موسی به تو می نازد
یا حضرت معصومه٢
مولاتی اغیثینی٢

مولاتی گل زهرا،کردی تو به من احسان
من در شب میلادت،بر تو شده‌ام مهمان
حق گشته گواه من،هستی تو پناه من
باشد گل زهرا بر،دست تو نگاه من
یا حضرت معصومه٢
مولاتی اغیثینی٢

رضوان و بهشت من،صحن و حرمت بی بی
شد شامل من عمری،لطف و کرمت بی بی
امید همه عالم،هستی تو گل زهرا
بنما نظری بر من،ای شافعه ی عقبی
یا حضرت معصومه٢
مولاتی اغیثینی٢

رضا یعقوبیان


124
شعر بعدی