دانلود برنامه بحارالاشعار

از کراماتت خدایا شامل رحمت شدم

شعر مداحی زمزمه مناجات با خدا - از کراماتت خدایا شامل رحمت شدم - متن مداحی ماه مبارک رمضان

از کراماتت خدایا شامل رحمت شدم
ماه رحمت آمده بر درگهت دعوت شدم
یا اله العالمین حال و روزم را ببین٢

گرچه یارب بنده ای غرق گنه پست و بدم
دعوتم کردی و من با دعوت تو آمدم
یا اله العالمین حال و روزم را ببین٢

بنده ی غرق گناه تو منم بد کرده ام
در بر تو ای خدا کوه گنه آورده ام
یا اله العالمین حال و روزم را ببین٢

دست خالی آمدم من بنده ای شرمنده ام
از خجالت ای خدایا سر به زیر افکنده ام
یا اله العالمین حال و روزم را ببین٢

ماه رحمت آمدم یا رب به درگاهت پناه
حق زهرا بنده ی شرمنده ات را کن نگاه
یا اله العالمین حال و روزم را ببین٢

ای که هستی بر تمام بندگان یار و مجیر
من شدم مهمان تو از مرحمت دستم بگیر
یا اله العالمین حال و روزم را ببین٢

ماه مهمانی تو من گشته ام مهمان تو
از کرم بنشسته ام بر سفره ی احسان تو
یا اله العالمین حال و روزم را ببین٢

با گناه و معصیت طی گشته ماه و سال من
من کنون برگشته‌ام بنما نظر بر حال من
یا اله العالمین حال و روزم را ببین٢

بر درت یا رب ببین عبد گنهکار آمده
بنده ای غرق گنه دل خسته بیمار آمده
یا اله العالمین حال و روزم را ببین٢

کوله بار من گناه و بنده ای درمانده ام
از همه خوبان تو یا رب ببین جا مانده ام
یا اله العالمین حال و روزم را ببین٢

بنده ای از بندگان خالق داور منم
ریزه خوار سفره ی با برکت حیدر منم
یا اله العالمین حال و روزم را ببین٢

دست خالی آمدم مهر علی در سینه ام
بر علی و فاطمه من نوکری دیرینه ام
یا اله العالمین حال و روزم را ببین٢

گرچه می دانی که من جرم و گنه دارم به کف
بگذر از این بنده ات حق علی شاه نجف
یا اله العالمین حال و روزم را ببین٢

رضا یعقوبیان


46
شعر بعدی