دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

از همان روزی كه در هستی نشانم كرده اند

شعر مداحی امام حسین (ع) - قالب مناجات - از همان روزی كه در هستی نشانم كرده اند

مناجات امام حسین (ع) 210

ازهمان روزی كه درهستی نشانم كرده اند
شكرلله خادم اين آستانم كرده اند

تا نيارم روی حاجت بر سرای اين و آن
برسراين خوان رحمت ميهمانم كرده اند

بس كه غرق نعمتم درآستان اهل بيت
همچواشك شوق از ديده روانم كرده اند

با همه بی آبرویی آبرويم داده اند
قطره بودم التفات بيكرانم كرده اند

من كه لايق نيستم برمدحتش، در حيرتم
باهمه تلخی چرا شيرين زبانم كرده اند

تا دل خود را نبندم بي خودی بر هركسی
آرزومند نگاه دلستانم كرده اند

خير فردای مرا امروز بر من داده اند
غم به دل بخشيده اند و شادمانم كرده اند

هرزمانی كه شدم دلتنگ بهر كربلا
همره دل راهی باغ جنانم كرده اند

منزلت گرچه ندارم خارم امّا از وفا
ای«وفایی»بلبل اين بوستانم كرده اند

سید هاشم وفایی

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی