دانلود برنامه بحارالاشعار

از نفس از نوا افتادم کنج مطموره هاافتادم

شعر مداحی شور امام کاظم (ع) - از نفس از نوا افتادم کنج مطموره هاافتادم

از نفس‌از نوا افتادم / کُنج‌مطموره‌هاافتادم
منوازبس‌شکنجه‌دادن/ دیگه‌ازدست‌وپاافتادم

نمیتونم‌بلندشم‌از جام / غُل‌وزنجیره‌به‌دست‌وپام
از‌عدوبسکه‌سیلی‌خوردم/ دیگه‌سویی‌نداره‌چشمام

شبیه‌مادرم/ زخمیه‌پیکرم /عَبامه بسترم
امان امان امان
وارث‌کربلام/ شبیه‌عمه‌هام/ کبوده‌سرتاپام
امان امان امان

سیّدناالمظلوم/ سیّدناالشهید/ سیدناالغریب
آقام آقام آقام
-------------------------------------------------
صورتم‌مثل‌گُل‌پژمُرده/ خاطرم‌شدمُدام‌آزُرده
کی‌دیده‌روزه‌داری‌جُزمن/ جای‌افطاری‌سیلی‌خُورده

غم‌ودردوبلا پیرم‌کرد/ اونکه‌گفت‌ناسزا‌پیرم‌کرد
شاهدم‌قطره‌های‌اشکام/ روضه‌ی‌کربلا‌پیرم‌کرد

منو یهودیا/ میزدن‌از جفا/ با تازیانه ها
خدا خدا خدا
جدّمو بی‌هوا /زدن‌حرامیا /بانیزه ازقفا
خدا خدا خدا

سیّدناالمظلوم/ سیّدناالشهید/ سیدناالغریب
آقام آقام آقام
-------------------------------------------------
تو دلِ‌قتلگاه‌غوغابود /سر رویِ‌زانوی‌ِزهرابود
زیر بارون تیرونیزه/ یه‌تن بی‌رمق پیدابود

آه‌زینب‌به‌آسمان‌میرفت/ شمر‌می‌آمد‌وسنان‌میرفت
بدنش‌مانده‌بوددرگودال/ سراوبرسر سنان میرفت


یه‌عدّه‌اومدن/ توفکرغارتن /شدعریان‌بدن
حسین حسین حسین
عزیزِ‌ مادرم /تشنه‌ی پرپرم /شهید بی‌سرم
حسین حسین حسین

سیّدناالمظلوم سیّدناالشهید سیدناالغریب
آقام آقام آقام
-------------------------------------------------

محمد قاسمی


135
شعر بعدی