دانلود برنامه بحارالاشعار

از می عشق جانانه بزنید دو سه پیمانه

شعر مداحی سرود امام رضا (ع) - از می عشق جانانه بزنید دو سه پیمانه

از میِ عشق جانانه
بزنید دو سه پیمانه
پیاله به پیاله شب شبه سلطانه

اومده شاه طوس
اومد انیس النفوس
برا هر دو دنیا اومده شمس الشموس

مددی یا رضا جانم
️️

بند دوم لری (ملایری)
شُوِ جشنه تو مِخونِم
علی موسی الرضا جونِم
دِشُوِ ولادتِ تو ابر بارونِم

مِ وِ تو دخیلِم
ای شاهِ بی بدیلِم
علی موسی الرضا،دِ محضرِت ذلیلِم
مددی یا رضاجونِم
️️
بندسوم لری (ملایری)
موسم جشن مولامهَ
دوسِش دارِم او آقامهَ
پسرِ موسی ابن جعفر،وِ خدا شامهَ

هَمهَ کَسِم علی
تونی نَفَسِم علی
وقتی دورِم زِ تو،کُنجِ قَفَسِم علی

مددی یارضا جونِم
️️

بندچهارم خراسانی
دِلوم اِمشو چه آزادَه
دمِ پِینجِره ی فولادَه
دِخیلِ اسمال طِلا،صحنِ گُهر شادَه

دیوَنه ی رِضایوم
عاشقِ کِفتِرایوم
به قول (رفیعا) خادما رِ مِپایوم

مددی یارضا جانم


علی تقی پور
مجیدمرادزاده


241
شعر بعدی