دانلود برنامه بحارالاشعار

از من فقط چشم تری مانده پدر جان

شعر مداحی روضه حضرت رقیه (س) - از من فقط چشم تری مانده پدر جان

از من فقط چشم تری مانده پدر جان
چشم کبودم بر دری مانده پدر جان

آرامشم آغوش گرمت بود و حالا
با زخم هایم دلبری مانده پدر جان

زانو بغل کردم ببین کنج خرابه
این گریه ها بی مشتری مانده پدر جان

بال و پرم را زیر چکمه خرد کردند
از من فقط مشتِ پری مانده پدر جان

این دخترت که روی سر مویی ندارد
در حسرت یک روسری مانده پدر جان

پس کی میایی پیش من از روی نیزه
از تو چرا تنها سری مانده پدر جان

ما هر چه غارت رفته بوده پس گرفتیم
اما هنوز انگشتری مانده پدر جان...

️محمد حبیب زاده

252
شعر بعدی