دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

از قرائن این چنین پیداست در را دیده است

شعر مداحی روضه حضرت ام کلثوم (س) - از قرائن این چنین پیداست در را دیده است - گریز به روضه حضرت زهرا

از قرائن این چنین پیداست در را دیده است
ما شنیدیم، او ولیکن چل نفر را دیده است

قبل ضربت خوردن مولا و شاید قبل تر
بارها در کوچه ها داغ پدر را دیده است

آنکه عمری با حسن خون جگر را خورده بود
بین تشتی عاقبت خون جگر را دیده است

صبر پنهان داشت در کرب و بلا از این جهت
دور از چشم همه رنج سفر را دیده است

در که جای خود، پدر که جای خود، در شهر شام
چل نفر که هیچ از این بیشتر را دیده است

ام کلثوم است یا زینب نمی‌دانم کدام!
دور خواهر خواهری چندین نفر را دیده است

بارها این شرم بی‌اندازه او را می کشد
اینکه زینب پیش او داغ پسر را دیده است

شرم او یک بار اما می کشد او را دو بار
اینکه هم در دشت هم در تشت سر را دیده است

مجید تال

94
شعر بعدی