دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

از غم یار سرشک مژه دریا کردند

شعر مداحی روضه حضرت ام البنین (س) - از غم یار سرشک مژه دریا کردند

از غم یار سرشک مژه دریا کردند
دل من خون،چو دل زینب کبرا کردند

این شنیدم که ابوالفضل من از پا افتاد
یوسف فاطمه را بی کس و تنها کردند

این شنیدم که همان ها که به تو تیر زدند
تا که خوردی به زمین،نیزه مهیا کردند

این شنیدم که تو رفتی و پس از رفتن تو
کودکان در وسط خیمه خدایا کردند

باورم نیست که از نیزه زمین خورد سرت
و ز پهلو سر نیزه سر تو جا کردند

باورم نیست که با بودن تو عباسم
زینبم را سر بازار تماشا کردند

شیر من باد حلال همه فرزندانم
که سر و جان به فدای گل طاها کردند

اشک میریزم اگر در غم طفلانم نیست
اشک ریزم که چه با یوسف زهرا کردند

نه فقط بر بدنش زخم روی زخم زدند
نیزه را در بدن زخمی او تا کردند

گر که مضمون جدیدی است به طبع شائق
نظر لطف بر او حیدر و زهرا کردند

محمود اسدی شائق

278
شعر بعدی