دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

از غم بی دردی مردم به سینه آه داشت

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - از غم بی دردی مردم به سینه آه داشت - اشعار مداحی دهه فاطمیه

از غم بی دردی مردم به سینه آه داشت
درمیان بیت الحزان ناله ی جانکاه داشت

گاه از چشم کبودش اشک غربت می چکید
گاه از پهلوی مجروحش شرار آه داشت

گرچه آزرده شد از همسایگان خود ،ولی
لب به نفرین وانمی کرد و از آن اکراه داشت

لحظه ای دست از دفاع از ولایت برنداشت
درغریبی علی جان و دلی آگاه داشت

جان خود را او به قربان امام خویش ساخت
کوثری که عمر پر عزت ،ولی کوتاه داشت

کس نمی داند مزارش را کجا پیدا کند
کاش مثل بچه های خود زیارتگاه داشت

نیست همدردی برایش ای«وفایی» درجهان
بعد زهرا گرعلی سر در میان چاه داشت

سید هاشم وفایی

627
شعر بعدی