شعر مداحی روضه امام صادق (ع) از غربتم کسی بخدا با خبر نشد

بیانیه وبسایت بحارالاشعار در مورد انتشار کتاب بحارالاشعار
مجموعه: امام صادق (ع)
قالب شعر: روضه
بازدید: 189

از غربتم کسی بخدا با خبر نشد

از غربتم کسی بخدا با خبر نشد
کس با خبر ز سوز دلم جز جگر نشد

آتش گرفت خانه ام امّا نه همچو دل
خانه در آن زمان؛چو دلم پر شرر نشد

وقتی که سوخت در،زنِ آبستنی نبود
اینجا زنی ز ضرب لگد بی پسر نشد

شد ظلم هرچه بر من و برخانواده ام
امّا زظلم کرب وبلا بیشتر نشد

هر سو دوید دختر من بین شعله ها
امّا کسی به جانب او حمله ور نشد

پای پیاده در پی مرکب دویده ام
با اینهمه بریده زتن دست وسر نشد

محمود اسدی شائق

کلیه حقوق مادی و معنوی طبق قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران برای وبسایت (بحارالاشعار) محفوظ است

هرگونه سوء استفاده از نام بحارالاشعار و محصولات وبسایت شرعا حرام و قانونا مورد پیگرد قرار خواهد گرفت

© 2022-2023 beharalashar.ir All Rights Reserved.

فهرست