دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

از سفرِ کوفه و شام اومد

شعر مداحی اربعین حسینی (ع) - قالب نوحه - از سفرِ کوفه و شام اومد

نوحه اربعین حسینی (ع) 348

از سفرِ کوفه و شام اومد
با زخمِ تن ز خیزران اومد
مثلِ کبوتری به بام اومد
زینب رسیده(۲)

موذن کرب و بلا اکبر
عمه رسیده از سفر مضطر
مانند مرغی که شکسته پر
دو دستِ حیدری زند بر سر
زینب رسیده(۲)

️بنددوم

قامت خمیده زینبِ کبری
اومده بی رقیه در اینجا
دوباره ماتم شده اس بر پا
زینب رسیده(۲)

بهارِ زینب شده چون پاییز
سقای آب آور ز جا برخیز
صبر و قرارِ خواهرت لبریز
زینب رسیده(۲)

️بندسوم

نیلوفری گلهای این صحرا
ذکرِ لب طفلان شده بابا
بارِ دگر شرمنده شد سقا
زینب رسیده(۲)

بر روی سرخِ لاله ی گلشن
باشد نشان از سیلیِ دشمن
جای سنان نی بوَد بر تن
زینب رسیده(۲)

هستی محرابی

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی