دانلود برنامه بحارالاشعار

از روی پراز خون تو پیداست درراه

شعر مداحی روضه امام حسین (ع) - از روی پراز خون تو پیداست درراه - متن مصیبت تنور خولی ، زبان حال حضرت زینب با امام حسین

از روی پراز خون تو پیداست درراه
جنگ عجیبی باسرتو درگرفته

بین تنور نیمه روشن رفتی انگار
خورشید من روی تو خاکستر گرفته

من به زن خولی چه شبها غبطه خوردم
جای من و مادر تو را در بر گرفته

من هم شبیه تو تمام صورتم سوخت
داغ برادر را رخ خواهر گرفته

آسان نیاوردم بدستت عشق زینب
زینب تورا از چنگ یک لشگر گرفته

پوریا هاشمی

231
شعر بعدی