دانلود برنامه بحارالاشعار

از روضه های کربلا دلم کباب است

شعر مداحی زمینه امام سجاد (ع) - از روضه های کربلا دلم کباب است

از روضه های کربلا دلم کباب است
روضه هر روزه من دیدن آب است

هجده عزیز من را ؛ لب تشنه سر بریدند
گلهای باغ ما را ؛ در خاک و خون کشیدند

آه و واویلا ؛ آه و واویلا
......

از بین خیمه گر چه مقتل را ندیدیم
صدای تیغ و نیزه ها را می شنیدم

دیدم به خیمه عمه ؛ برگشته قد خمیده
دیدم به روی نیزه ؛ رفته سر بریده

آه و واویلا ؛ آه و واویلا
......

کنار جسمش گریه همچون شمع کردم
در بین بوریا تنش را جمع کردم

چقدر کفن و دفنِ ؛ پیکر پاره سخت است
بوسیدنِ رگایِ ؛ حنجر پاره سخت است

آه و واویلا ؛ آه و واویلا
.....

بین تموم روضه هام وای از اسیری
وای از غم بازار شام وای از اسیری

به دور خواهرانم ؛ دیدم که ازدحام است
دیدم که عمه جانم ؛ با شمر هم کلام است

آه و واویلا ؛ آه و واویلا

عبدالحسین


404
شعر بعدی