دانلود برنامه بحارالاشعار

از خدا می خوام مو سپید بشم زیر پرچمت

شعر مداحی شور امام حسین (ع) - از خدا می خوام مو سپید بشم زیر پرچمت

از خدا می خوام مو سپید بشم زیر پرچمت
از خدا می خوام که چشام بشه وقف ماتمت
از خدا می خوام که دلم بشه یه حسینیه
از خدا می خوام تا که جون بدم تو محرمت
جونم و بگیر اما از من این غم رو نگیر
جونم و بگیر از چشام تو زمزم رو نگیر
جونم و بگیر عشق حرم رو نگیر
می دونی که یه عمر به تو دلداده ام
به لطف مادرت حسینی زاده ام
حسین ارباب من

زیر لب میگم که باید دیگه ببری منو
برا کربلا تو همین روزا بخری منو
زیر لب میگم اومدم آقا منو هم ببین
جدا کن منو که بیام حرم شب اربعین
من کبوترم روضه ها هواییم می کنه
اسم گنبد و کربلا هواییم می کنه
عکس مرقد شاه هواییم می کنه
کنار پرچم تو می شینم حسین
به جز کرببلا نمی بینم حسین
حسین ارباب من

بچه هیاتی به جز از آقاش دم نمی زنه
حتی لحظه ای توبه از گناه و نمی شکنه
بچه هیاتی تو دلش یه دنیا صبوریه
نیتش فقط تو برادری به گذشتنه
دوست دارم منم توی قلب تو جاشم حسین
دوست دارم منم عین این شهیدا شم حسین
دوست دارم منم هیاتی باشم حسین
کمک کن یا حسین بزار منت سرم
بیام تو راه تو به بی راهه نرم
حسین ارباب من

محسن طالبی پور


131
شعر بعدی