دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

از حال زار تو شدم آشفته تر مرو

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - از حال زار تو شدم آشفته تر مرو - اشعار مداحی دهه فاطمیه

از حال زار تو شدم آشفته تر مرو
ای محتضر ز چیست شدی مختصر مرو

نُه‌سال بوده‌ای توبرای علی(علیه‌السلام)سپر
با رفتنت دوباره شوم بی سپر مرو

ای مرغ پر شکسته مپر زآشیان من
بی بال هم برای منی بال و پر مرو

بشنو تو التماس مرا گرچه مشگل است
ای همسر جوان و خمیده کمر مرو

یکبار ضربه خورده ای از در دگر بس است
در را که میزنند تو در پشت در مرو

تا میرسد مغیره ز ره خنده میکند
مشکن چنین غرور مرا و دگر مرو

خانه خراب میشوم از بعد تو بمان
ای‌حامی علی(علیه‌السلام)گذر ازاین سفرمرو

محمود اسدی شائق

411
شعر بعدی