دانلود برنامه بحارالاشعار

از جنان کلثوم و مریم آسیه با ساره آمد

شعر مداحی سرود حضرت زهرا (س) - از جنان کلثوم و مریم آسیه با ساره آمد - متن مداحی سبک مسجدی

رب صل علی محمد محمد و آل محمد

از جنان کلثوم و مریم ، آسیه با ساره آمد
مژده ای بیچارگان بر درد عالم چاره آمد

تجلی ی خدا به مکه سرزده
تسلای دل خدیجه آمده

مدد یا فاطمه

دختری آمد که عالم آبرو گیرد ز نامش
جز نبی و جز علی ، خلقی نمیداند مقامش

تمام هستی است به ظل هست او
خدا خواهد نبی ببوسد دست او

مدد یا فاطمه

سوره ی کوثر بخوانید سوره ی قدر و تبارک
یا محمد یا خدیجه مقدم زهرا مبارک

مدینه پر شد از بوی عطر جنان
به طوف مهد اوست زمین و آسمان

مدد یا فاطمه

میثم مومنی نژاد


412
شعر بعدی