دانلود برنامه بحارالاشعار

از بعد عاشورا لبی خندان ندارم

شعر مداحی روضه حضرت رقیه (س) - از بعد عاشورا لبی خندان ندارم

از بعد عاشورا لبی خندان ندارم
بر چشم ها جز بارش باران ندارم

وقتی علم افتاد و رفتی بین‌ِ گودال
من‌هم اسیری رفتم و سامان ندارم‌

دستم به دیوار و زبان من‌ به لُکنت
از شدت‌ و ضرب کتک ها جان‌ ندارم

جز ناخنم کلّ تنم زار و کبود است
گلبرگم‌ و تابی بر این طوفان ندارم

گفتم نزن او بیشتر من را کتک زد
من را بِبر بر دردِ خود درمان ندارم

هر دو ز آتش خاطراتی تلخ داریم
از آتش خیمه ببین دامان ندارم

آن خیزران ما را شبیه هم نموده
از ضربِ مُشت ظالمان دندان ندارم

از بس که ترسیدم همیشه لرز دارم
بابا پناهی بین این عُدوان ندارم

جایی که آرامم کند آغوش باباست
بابا دگر صبری بر این هجران ندارم

/عبدِکریم/

310
شعر بعدی