دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

از آن روزي که سوزاندندباغ خانه مارا

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب روضه - از آن روزي که سوزاندندباغ خانه مارا - اشعار مداحی دهه فاطمیه ، شعر روضه آتش زدن درب خانه حضرت زهرا

روضه حضرت زهرا (س) 273

از آن روزي که سوزاندندباغ خانه مارا
به جز غم کس نمي گيرد سراغ خانه مارا
نه ايوب ونه يعقوب ونه ابراهيم ونه يحيي
کند يکدم تحمل دردوداغ خانه مارا
شود هرچند سوزش بيشترکمتر شود نورش
چه طوفاني فکند از پا چراغ خانه مارا
چه جاي شکوه زين مردم که گرداندند روازما
چرا سلمان نمي گيرد سراغ خانه مارا

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی