دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

از آسمان قدوّسیان آواز کردند

شعر مداحی میلاد حضرت زهرا (س) - از آسمان قدوّسیان آواز کردند

از آسمان قدوّسیان آواز کردند
درهای رحمت را دوباره باز کردند

درموسم میلاد یاس باغ عصمت
درباغ جنت بلبلان آواز کردند

درآسمانهاعرشیان با شور وشادی
جشن سرور وشادمانی ساز کردند

در وصف ومدح کوثر ختم رسولان
امشب تمام قدسیان لب باز کردند

اومحرم راز خدا بعد از نبی بود
گر مکه را آئینه دار راز کردند

امشب ملائک برنبی تبریک گفتند
تا صبح گرد خانه اش پرواز کردند

آن دم که سرزد آفتاب روی زهرا
سادات زین مادر به عالم ناز کردند

حیرت مکن ای دل اگر گویم به عالم
پیغمبران با مهر او اعجاز کردند

درهر گرفتاری وغم حتی امامان
با ذکر نامش درد خود ابراز کردند

امروز آمد ازجنان امّا «وفایی»
خلق جهان رابعد از او آغاز کردند

سید هاشم وفایی

499
شعر بعدی