دانلود برنامه بحارالاشعار

ازعمق جان بگو لبیک یاحسین

شعر مداحی مناجات اربعین حسینی (ع) - ازعمق جان بگو لبیک یاحسین

ازعمق جان بگو لبیک یاحسین
با هرتوان بگو لبیک یاحسین

با یاد نغمه ی هل من معین او
با عرشیان بگو لبیک یاحسین

گرکه زمین شود پر از یزیدیان
با آسمان بگو لبیک یاحسین

بریاری امام فرقی نمی کند
با هرزبان بگو لبیک یاحسین

درس نماز را از او فرابگیر
وقت اذان بگو لبیک یاحسین

گاهی حبیب باش گاهی زهیر باش
گه توأمان بگو لبیک یاحسین

سوریه وعراق ایران ویا یمن
درهرمکان بگو لبیک یاحسین

مثل مدافعان جان رابه کف بگیر
با نقد جان بگو لبیک یاحسین

گه درهمایشی مانند اربعین
با زائران بگو لبیک یاحسین

با یاد غربتش در دشت کربلا
گریه کنان بگو لبیک یاحسین

مثل «وفایی» نغمه سرای دین
درهربیان بگو لبیک یاحسین

حاج سید هاشم وفایی

161
شعر بعدی