دانلود برنامه بحارالاشعار

اربا اربا ای گل لیلا

شعر مداحی زمینه حضرت علی اکبر (ع) - اربا اربا ای گل لیلا - متن نوحه محرم ، شعر مداحی محرم 1401

به سبک (درخرابه شور و غوغاشد)

اربا اربا ای گل لیلا
پاشو ازجا ای هستی بابا

بدنت شد پاره پاره شبه پیغمبرم
رفتی ازدستم جوانم ای علی اکبرم

پاره ی تنم پسرم مرو
پاره پاره شد جگرم مرو

ای علی جانم

داغت بابا می کند پیرم
بی تو ازدنیا ای علی سیرم

لشکر دشمن میخنده به دوچشم ترم
به سوی خیمه چگونه بدنت را برم

زده داغ تو به دلم شرر
ولدی علی منو هم ببر

ای علی جانم

پیکر تو غرق خون گشته
میبینی بابات نیمه جوون گشته

سخته داغ تو علی جان نا نداره پاهام
قطعه قطعه پیکرت رو میچینم رو عبام

چشمای بابات چشمه ی خونه
عمه زینبت مو پریشونه

ای علی جانم


ابوذر رییس میرزایی (بهار)


380
شعر بعدی