دانلود برنامه بحارالاشعار

ابی عبدالله به سرم خاک عزا ابی عبدالله

شعر مداحی شور امام صادق (ع) - ابی عبدالله به سرم خاک عزا ابی عبدالله

ابی عبدالله
به سرم خاک عزا ابی عبدالله
که شبونه از جفا ابی عبدالله
دوره کردنت آقا ابی عبدالله

ابی عبدالله
بی حیا تا که رسید ابی عبدالله
اشگ چشم تو رو دید ابی عبدالله
از سرت عبا کشید ابی عبدالله

چِقَدَر نامردن
دوباره اهل سقیفه هتک حرمت کردن
چِقَدَر نامردن
جلو چشم بچه ها به تو جسارت کردن
چِقَدَر نامردن
سر سجاده به حضرتت اهانت کردن

«جعفر بن محمد ۳» غریب آقا...

بند دوم

ابی عبدالله
بردنت تو کوچه ها ابی عبدالله
بی عمامه بی عبا ابی عبدالله
پا برهنه بی عصا ابی عبدالله

ابی عبدالله
دادنت چقدر عذاب ابی عبدالله
مثل زینب و رباب ابی عبدالله
بردنت با اضطراب ابی عبدالله

هتک حرمت کردن
نه حیا کردن و حقّش رو رعایت کردن
هتک حرمت کردن
پیرمرد خسته رو تو راه اذیت کردن
هتک حرمت کردن
ناسزا گفتن و آقا رو شماتت کردن

«جعفر بن محمد ۳» غریب آقا...

بند سوم

ابی عبدالله
خونَتو آتیش زدن ابی عبدالله
بی اجازه اومدن ابی عبدالله
بی اجازه اومدن ابی عبدالله

ابی عبدالله
زاره قلب مضطرت ابی عبدالله
پیش چشمای ترت ابی عبدالله
رو زمینه مادرت ابی عبدالله

چِقَدَر نامردن
دستِ بسته حیدرُ تو کوچه ها آوردن
چِقَدَر نامردن
جلو چشمای علی همسرشُ آزردن.
چِقَدَر نامردن
چل نفر حمله به سمت دست زهرا بردن

«جعفر بن محمد ۳» غریب آقا...

بند چهارم

ابی عبدالله
کربلا شده به پا ابی عبدالله
میسوزه تو شعله ها ابی عبدالله
درِ خونتون آقا ابی عبدالله

ابی عبدالله
مونده تو گلو صدات ابی عبدالله
میسوزه پیش چشات ابی عبدالله
خیمه ی مخدرات ابی عبدالله

هتک حرمت کردن
دم مغرب حرم حسینُ غارت کردن
هتک حرمت کردن
به تن بی سر ارباب جسارت کردن
هتک حرمت کردن
ده نفر با مرکباشون چه قیامت کردن

«جعفر بن محمد ۳» غریب آقا...


محمدعلی انصاری
سیدحسین احمدی


175
شعر بعدی